اهواز چت = شلوغ ترین و بزرگترین چت روم فارسی برای همه ی ایرانیان

ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

اخطار : ورود با اسامي شهر و مکان و سوم شخص و اشاره ممنوع کاربران فقط اجازه ورود با اسم شخص دارند